Sakarya Mimarlık Ofisi- Mimari Tasarım Nedir?

Mimarlık Nedir?


Mimarlık ya da mimari, fiziki yapıları ve binaları tasarlama ve kurma bilimidir. İnsan hayatını kolaylaştırmak; barınma, çalışma, eğlenme, dinlenme gibi eylemleri sürdürebilmek üzere gerekli mekanları, teknik olanaklarla birleştirerek proje haline getirir.  Aynı zamanda eski binaları restore etme gibi görevleri de bulunur.

Mimari evrensel bir kavram olup tarihin her çağında kendini göstermektedir. Günümüzde ise mimar olabilmek için, üniversitelerin 4 senelik eğitim veren ilgili bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir.

Bundan sonra çalışma alanı oldukça geniştir. Özel sektörde birçok imkan olduğu gibi kamu kurumlarında da iş bulma olanağı vardır. Ancak bunun için Kamu Personeli Seçme Sınavı gibi koşullar gerekir.

Mimarlıkta Olması Gereken Özelikler Nelerdir?

Mimarlık okumak isteyenler bunun için bir takım özelliklere sahip olmalıdır. Bunlar meslek hayatında daha başarılı çizimler yapmasını ve yaratıcı düşünmesini sağlamaktadır. Ana hatları ile bunlar şu şekildedir;

1.     Zaman ve ekip yönetimi yapabilmek

2.     Ayrıntılara önem vermek ve görsel farkındalık sahibi olmak

3.     Sözlü ve yazılı şekilde, mükemmel oranda iletişim kurabilmek

4.     Kalite standartları ve yönetmelik hakkında bilgi sahibi olmak

5.     SketchUp, Adobe Photoshop, VIZ, 3d Studio ya da benzeri bilgisayar destekli tasarım programlarına hakim olmak

6.     Ticari farkındalık ve iş zekası bulunmak

7.     Mekanik sistemleri bilmek ve bunların bina fonksiyonlarını nasıl etkilediğini anlamak

8.     Analitik düşünce sahibi olmak

9.     Üç boyutlu düşünme ve yaratma yeteneği olmak

Mimarlık içerisinde bunların yanı sıra yenilikçi düşünme ve yaratıcılık kavramları önemlidir.

Mimarların Görevleri Nelerdir?

Mimarlar ne yapar? İster özel sektörde isterse devlet kurumlarında olsun mimarların şu gibi görevleri ve sorumlulukları vardır;

1.     Mühendis, mimari teknoloji uzmanları ve inşaat yönetici ile yakından çalışma

2.     İnşaat profesyonelleri ile potansiyel projelerin fizibilitesi üzerine görüşmek

3.     Projenin zamanında, planlanan bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak için saha ziyaretleri yapma

4.     Mimari projenin, çevresel etkilere uygunluğunu denetleme

5.     Başından sonuna dek, projeyi kontrol etme

6.     Gerekli malzemelerin kalite ve niteliğini belirlemek

7.     Binanın ve kullanıcıların gereksinimlerini değerlendirmek,

8.     Müşteriye projenin pratikliği üzerine bilgi vermek

9.     Elle ve bilgisayar destekli tasarım uygulamalarıyla ayrıntılı çizimler, bina tasarımları yapma

Mimarlık bunun yanı sıra bina tasarım tavsiyeleri hazırlama ve müşterilere sunma görevine de sahiptir.

Mimarlık Türleri Nelerdir?

Mimarlık bölümleri kendi alanında farklılık gösterir. Bunlar daha estetik ve kullanışlı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefler. Ana hatlarıyla bunlar, aşağıda olduğu gibi maddeler halinde verilebilir;

1.     Politik mimar

2.     Aydınlatma mimarı

3.     Şehir planlama

4.     Peyzaj mimarı

5.     Araştırma mimarı

6.     Restorasyon mimarı

7.     İç mimari

8.     Dış mimarlık

İç mimari kapsamında yapıların mimar tarafından bölünen ya da bölünmeyen kısımlarını tasarlamaya yönelik işlemler yapılır. İç mekan için gereksinimler kapsamında hareket edilir. Dış mimaride ise bina tasarımının dış cephesinde işlemler yapılır.

Restorasyon mimarisinde ise tarihi eserleri yaşatmak üzere, aslına uygun dokunuşlar yaparak restorasyon gerçekleştirilir. Araştırma mimarları geçmiş ve günümüz mimarlarının tasarım ayrıntılarını ortaya çıkarmak üzere çalışmalar gerçekleştirir.

Peyzaj mimarlık alanında ise altyapı ve yeşil alanların yönetimine dair projeler gerçekleştirilir. Şehir planlamada ise hızlı artan nüfusa cevaplar verilmesi için kamu hizmetleri ve şehir gelişimi planlanmaktadır.

Aydınlatma mimarisinde ise ışığın doğru kullanımına dair çalışmalar gerçekleştirilir. Son olarak politik mimarlık alanında, kentin ya da ülkenin siyasi kararları, yürüttüğü politikalar neticesinde meydana gelen mimari gereksinimleri karşılamaya yönelik çalışmalar yapılır.