Karaaslan Mimarlık Ofisi- Türkiye'de Çarpık Kentleşme

Türkiye'de Çarpık Kentleşme

Çarpık kentleşme, içinde yaşayan kişilerde mutsuzluğa, umutsuzluğa ve kaynak israfina sebep olur. Ayrıca kültürel değerlerin zaman içerisinde kaybolmasına, tarihi objelerin silinip gitmesine ve hizmetlerin aksamasına da sebebiyet verir. 

Çarpık kentleşmeyi önlemek için yapılması gerekenlerin başında planlı bir kentsel dönüşüm, başarılı kentsel planlama, topluma fayda sağlayacak bir çevre oluşturulması gelir. Ayrıca bilinçli toplum ve devlet mekanizmalarının düzenli denetimi çarpık kentleşmenin önüne geçecek yegane unsurlardandır.

Yanlış yapılaşmanın doğurduğu sonuçlar ne yazık ki ülkemizin yaşadığı depremlerde ve kayıplarımızda gözler önüne serilmektedir. İleride doğuracağı sonuçlar tahmin edilebilir durumdayken doğru kentsel planlama yapılarak çarpık kentleşmenin ve yaratacağı sorunların önüne geçilmelidir.