Karaaslan Mimarlık Ofisi- İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Ofisimiz inşaat mühendisliği alanında apartman, villa, otel, iş merkezi gibi büyük projelerin inşaat sistemlerini tasarlar, inşa eder, denetler ve sürdürür. 

Karaaslan Mimarlık Ofisi'nin inşaat mühendisliği alanında yaptığı çalışmalardaki ilkeleri şunlardır;

Projenin sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlamak,

Saha incelemeleri de dahil olmak üzere teknik ve fizibilite çalışmalarını yapmak,

İşçilik, malzeme ve diğer maliyetleri hesaplayarak proje bütçesini belirlemek,

Temelin yeterliliğini ve sağlamlığını belirlemek için toprak testini gerçekleştirmek ve sonuçlarını değerlendirmek,

Projenin sürdürülebilirliğini denetlemek,

Kamu ve planlama kurumlarına rapor hazırlamak. 

Diğer Hizmetler