Sakarya Mimarlık Ofisi- Sakarya Mimar

Mimarlık

Sakarya mimar olarak, yeni bina tasarlama, eski binalarda değişiklik ile mevcut binaların kullanım alanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Sakarya Mimarlık Ofisi | Karaaslan Mimarlik olarak mimari çalışmalarını üstlendiğimiz projelerde;

  • Kullanıcıların ve dolayısıyla tasarıma konu binanın ihtiyaçlarını belirleme,
  • Binalar için tasarım önerileri hazırlayıp müşterilerimize sunma,
  • Elle veya bilgisayar tasarım uygulamalarıyla bina tasarımlarını çizme ve detaylarını oluşturma,
  • İnşaat esnasında kullanılacak malzemelerin niteliğini ve kalitesini belirleme,
  • Projenin çevreye olan etkisini değerlenlendirme,
  • Projeyi tüm hatlarıyla kontrol etme 

eylemlerini hayata geçiriyoruz.


Diğer Hizmetler